[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-132
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Giant Mesenteric Hemangioma Causing Intestinal Obstruction: A Case Report
İbrahim ALİOSMANOĞLU1, Mesut GÜL1, Burak Veli ÜLGER1, Fırat TEKEŞ1, Musluh HAKSEVEN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Mesenteric hemangioma is a rare benign lesion commonly seen in the early ages. They usually apply to the clinic with findings of gastro-intestinal bleeding and obstruction. The case of an 18 year old patient applying to the hospital with findings of obstruction and after radiologic imaging and histopathologic examination, diagnosed with mesenteric hemangioma is presented because it is rare.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]