[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 048-049
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı
Ahmet KAZEZ1, Şeyhmus Kerem ÖZEL1, Erdal YILMAZ2, Alpaslan HANBEYOĞLU1, Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Kasık fıtığı (KF) çocuklarda en sık yapılan ve günübirlik elektif cerrahi uygulanan bir hastalıktır. Bu çalışma, KF ve doğumsal kalp hastalığı (DKH) birlikteliğinin sıklığını saptamak için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2002- Aralık 2003 tarihleri arasında Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde 192 hasta KF nedeni ile ameliyat edildi.

Bulgular: Sekiz hastada (% 4.2) kalpte üfürüm belirlendi ve bunların da dördünde (% 2.1) DKH olduğu tespit edildi. KF’ li hastalarda DKH sıklığı normal popülasyonun iki katı olarak bulundu.

Sonuç: KF’li hastalarda kardiyak muayene dikkatli yapılmalı, şüpheli hastalarda pediatrik kardiyoloji konsültasyonu önerilmelidir.©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]