[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Sigara İnhalasyonunun Trakea’da Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine Melatonin ve C Vitamininin Etkileri
Enver OZAN, Neriman ÇOLAKOĞLU, Mehmet Fatih SÖNMEZ, Sema OZAN, Seval YILMAZ, Bülent TAŞDEMİR, Gonca OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Larenks Epidermoid Kanserinde Vitamin A Düzeyi
Üzeyir GÖK, Ayca TAZEGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı
Ahmet KAZEZ, Şeyhmus Kerem ÖZEL, Erdal YILMAZ, Alpaslan HANBEYOĞLU, Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemodiyaliz Hastalarında Biyoelektrik İmpedans Analiz Yönteminin Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesindeki Etkinliği
Oğuz ÖZÇELİK, Ayhan DOĞUKAN, Hüsamettin KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Okulun İlk Yılındaki Minör Travmalar ve Nazal Septum Deviasyonu
Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Hayrettin Cengiz ALPAY, Yasemin AÇIK, Mücahit YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alt Batın Cerrahisi Olgularında Genel Anesteziye Eklenen Epidural Anestezinin Plazma Sitokinleri Ve Kortizol Seviyelerine Etkisi
Rıfat KILIÇ, M. Akif YAŞAR, Levent AVCI, İsmail DEMİREL, Demet YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sol Üst Lob Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Evrelendirmesinde Sol Anterior Mediyastinotominin Değeri
Altuğ KOŞAR, Alpay ÖRKİ, Hakan KIRAL, Kemal TEMÜRTÜRKAN, Hatice ERYİĞİT, Canan Dudu ŞENOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Benign ve Malign Meme Kitlelerinin Ayırımında Renkli Dupleks Ultrasonografinin Yeri
Ayşe MURAT, Anıl ARSLAN, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yüzün Eğim Ölçümleri İçin Yeni Bir Antropometrik Alet ve Güvenilirliği
Murat ÖGETÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mediyan Sinir Alanının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi
Mustafa Arif ALUÇLU, Mehmet Ufuk ALUÇLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Multiple Splenic Abscesses in a Child as a Complication of Typhoid Fever
Mürvet YÜKSEL, Keramettin Uğur ÖZKAN, Sevgi BAKARIŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Psödoksantoma Elastikum (PKE), Bir Olgu Sunumu
Esra Canan KELTEN, Neşe Çallı DEMİRKAN, Şeniz ERGİN, Berna ERDOĞAN, Cem YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsülinomalı Bir Nesidioblastosis Olgusu: Anjiografide Anestezi Uygulaması
Mustafa ARSLAN, Levent ÖZTÜRK, İrfan GÜNGÖR, Yusuf ÜNAL, Nedim ÇEKMEN, Metin ALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]