[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 147-149
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Poliartrit ile Seyreden Parvovirus B 19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Şükrü Nail GÜNER, Bahar GÖKTÜRK, Mahmut GÖKDEMİR, Hale SAKALLI, Zeynel GÖKMEN, Esra BASKIN, Ümit SAATÇİ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, ANKARA

Parvovirus B19 (PV) enfeksiyonu çok farklı klinik sendromlara sebep olur. Çocuklarda ateşli döküntüyle ortaya çıkan eritema infeksiyozum en sık görülen formudur. Son çalışmalar PV‘un akut artrite, bazen de kronik artropatiye neden olabildiğini göstermiştir. PV’un aynı zamanda sistemik lupus eritematozus ve romatoid artrit gibi kronik inflamatuar ve otoimmün hastalıkların patogenezinde rol oynadığından şüphe edilmektedir. Bu yazıda, PV ile ilişkili akut poliartiküler artropati ile seyreden ve iki ay içinde kendiliğinden düzelen bir vaka sunulmuştur. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]