[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom: Olgu Sunumu
Üzeyir GÖK1, Öner SAKALLIOĞLU1, A. Ferda DAĞLI2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bazal hücreli adenom, tükrük bezlerinde sıklıkla parotis bezinde nadir rastlanan epitelyal bir tümör olup, monomorfik adenomların bir alt tipidir. Bazal hücreli adenom genellikle yaşlı insanlarda görülmektedir. Parotis lokalizasyonunda bilateral olabilir. Bu tümörlerin kesin olarak hangi hücrelerden köken aldığı bilinmemektedir. Tedavisi tümörün cerrahi eksizyonudur. Kliniğimizde sol parotis bezinde lokalize çok büyük bir (8x7x6 cm) bazal hücreli adenomu cerrahi olarak tedavi ettik. Bu tümör ile ilgili literatürü gözden geçirdik. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]