[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-152
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Basal Cell Adenoma in Parotis : Case Report
Üzeyir GÖK1, Öner SAKALLIOĞLU1, A. Ferda DAĞLI2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Basal cell adenoma is an uncommon epithelial neoplasm of the salivary gland and subtype of salivary monomorphic adenoma which most commonly arising in the parotid glands. Basal cell adenoma usually affects older persons. This tumour may be bilateral when lokalized in the parotid gland. The cellular origin of this tumour is not known exactly. The treatment is surgical exicision of the tumour. We treated surgically a patient with large basal cell adenoma lokalized on the left parotid gland (8x7x6 cm), and reviewed literature about this tumour. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]