[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-215
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Submandibular Bölgenin Nervus Hipoglossus Nörinoması; Olgu Sunumu
İbrahim ALADAĞ1, Fatih TURAN1, Ahmet EYİBİLEN1, Doğan KÖSEOĞLU2, Ülkü BEKAR3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye

Hipoglossal sinirin periferik segmentinden kaynaklanan nörinomalar oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda submandibuler bölge yerleşimli hipoglossal nörinomalı, 67 yaşındaki bayan olguyu sunduk. Tümör sol submandibuler bölgede yavaş büyüyen ağrısız bir kitle olarak ortaya çıkmıştı. Kitle transservikal yaklaşımla cerrahi olarak çıkarıldı. Postoperatif dönemde herhangi bir problem yaşanmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]