[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-075
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Trikloroasetik Asit Atuşman ve İnstillasyon Yöntemlerinin Over Rezervi ile Over Yüzey Epitelindeki Displazik Değişiklikler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Ekrem SAPMAZ1, Nusret AKPOLAT2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: %3, %50, %75 ve %95'lik konsantrasyonlardaki trikloroasetik asitin, endometriyal ablasyon için, atuşman ve instillasyon yöntemleri ile uygulanmasının rat over rezervi ile yüzey epitelindeki displazik değişiklikler üzerine etkisinin incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: 90 adet, Sprague Dawley rat, estrus fazında randomize blok düzenli (konsantrasyon karşılaştırmalı) çalışma programına alındı. Grup 1: (n=10): Batın açılıp kapatılan grup. Batın açılıp sol uterin horn distaline 2 cm'lik uzunlamasına insizyonu takiben, %3'lük TCA (Gruop 2, n=10), %50'lik TCA (Grup 3, n=10), %75'lik TCA (Grup 4, n=10) ve %95'lik TCA (Grup 5, n=10) atuşmanı yapılan grup. Batın açılıp sol uterin horna 0,1 ml %3'lük TCA (Grup 6, n=10), %50'lik TCA (Grup 7, n=10), %75'lik TCA (Grup 8, n=10) ve %95'lik TCA (Grup 9, n=10) instillasyonu yapılan grup. Tüm ratların 21 gün sonra estrus fazında batını açıldı. Sol ooferektomi yapıldı. Hematoksilen Eozin ile boyanan preparatlarda over folikül rezervi ve over yüzey epitel değişiklikleri değerlendirildi. Grup 2-Grup 6 ile, Grup 3-Grup 7 ile, Grup 4-Grup 8 ile, Grup 5-Grup 9 ile Mann Whitney U test ile karşılaştırıldı. Tüm grupların karşılaştırılması, Kruskall Wallis varyans analizi ile yapıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Over rezervi ve yüzey epitel değişiklikleri atuşman ve instillasyon grubunda benzer bulundu (p>0.05, Mann Whitney U test). Tüm grupların karşılaştırılmasında, over folikül rezervi ve yüzey epitel değişiklikleri benzer bulundu (p>0.05, Kruskall Wallis varyans analizi).

Sonuç: Farklı konsantrasyonlardaki trikloroasetik asitin, endometriyal ablasyon için, atuşman ve instillasyon yöntemleri ile uygulanmasının rat over rezervi ve over yüzey epiteli üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]