[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-128
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Fistülünün Koil İle Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu
Mustafa Ferzeyn YAVUZKIR, Mehmet AKBULUT, Zülfiye KUZU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Koroner arter fistülleri, koroner arter çıkış anomalilerinden sonra, ikinci sıklıkta görülen anomalilerdir. Bu olguların tedavisinde perkütan transkateter girişim ile embolizasyon veya cerrahi yöntemler uygulanır. Bu makalede 2,5 mm çapında bir koroner arter fistülüne koil konulan başarılı bir olgu sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]