[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 280-282
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Henoch – Schönlein Purpura and Hyperbaric Oxygen Therapy: A Case Report
Ahmet ŞEN1, Günalp UZUN2, Ahmet AKIN1, Şenol YILDIZ2, Emrullah SOLMAZGÜL3, Savaş ÇEKMEN4, Emine KARA5
1GATA, Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Servisi, İSTANBUL
3Eskişehir Asker Hastanesi, Dahiliye, ESKİŞEHİR
4Eskişehir Asker Hastanesi, Cildiye, ESKİŞEHİR
5Kızılay Tıp Merkezi, Patoloji, ESKİŞEHİR

A twenty years old male patient was presented with purpuric rashes and wounds in bilateral ankles, and he was diagnosed with Henoch – Schönlein Purpura. He received ten sessions of hyperbaric oxygen therapy. Both rashes and wounds were improved after hyperbaric oxygen therapy. .©2008, Firat University, Medical Faculty.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]