[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
14 makale bulundu.
 • ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARININ DURUMU
       Yunus SARAL1, Şule YILMAZ1, Ahmet KÖSE1, Gülbiye GÜLER2
 • Periorbital Nekrotizan Fassiit: Olgu Sunumu
       Ülkü KÖHLE1, Turgut YILMAZ1, A. Mustafa YILDIRIM2, M. İhsan OKUR2, Şahap KÜKNER1
 • Non-Kontakt, Goldmann Aplanasyon ve Schiotz Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması
       Gürsoy ALAGÖZ, Didem SERİN, Mustafa ELÇİOĞLU, Ümit DOĞAN
 • Katarakt Cerrahisinde Viskoelastik Maddeye Bağlı Yükselen Göz İçi Basıncının Düşürülmesinde Korneal İnsizyon Bölgesinden Viskoz Ön Kamara Mayisi Boşaltılmasının Etkinliği
       Gürsoy ALAGÖZ, Şahap KÜKNER, Didem SERİN, Serdal ÇELEBİ, Ahmet YALÇIN
 • Primeri Bilinmeyen Malign Melanomlarda Prognoz
       Can ATALAY, Kerim Bora YILMAZ, Mehmet ALTINOK
 • Menapoz Sonrası Dönemde Farklı Hormon Replasman Tedavilerinin Göz Yaşı Fonksiyonlarına Etkileri
       Burak TURGUT1, Peykan TÜRKÇÜOĞLU1, Tamer DEMİR1, Emrah KAN1, Selahattin KUMRU2
 • Oküler ve Sistemik Faktörlerin Oküler Nabız Genliği Üzerine Olan Etkisi
       İrfan UZUN
 • Yürüme Sorunu Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Gelişiminin İyi Saptanmasıyla Çabuk Aşılabilir
       Ramazan UYGUR1, Oğuz Aslan ÖZEN1, Orhan BAŞ2, Muhsin TOKTAŞ3, Ahmet SONGUR4
 • Primeri Bilinmeyen Kanserlerde Primer Odak Tespitinde PET/BT'nin Etkinliği
       Fikri Selçuk ŞİMŞEK1, Emre ENTOK2
 • Erzincan İli Genelinde Hastaların Anestezi Uygulamalarından Memnuniyet Durumları ve Etki Eden Faktörler
       İlke KÜPELİ
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Hastaneye Yatışı Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi
       Kasım TURGUT
 • Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri
       Mehmet CANLEBLEBİCİ, Hakan YILDIRIM, Mehmet BALBABA
 • İnvaziv Karsinom Spesifiye Edilemeyen Tip ve İnvaziv Lobüler Karsinomların Benign Meme Dokularından Ayrımında Mage-A11 İmmünreaktivesinin Yeri
       Ahmet KILIÇARSLAN1, Gökhan VARLI2, Gülhan KILIÇARSLAN1, Mehmet Mustafa AKIN3
 • Göz Travması Olgularının Adli Tıp Yönünden Analizi
       Erdem HÖSÜKLER, Zehra Zerrin ERKOL, Buğra Kaan YAZGI
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]